• سومین همایش بین المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آب

اقدامات و اهداف مرکز بین المللی در چهار محور اصلی  • ارتقا تحقیقات نظری، تجربی و کاربردی در زمینه های اثرات متقابل خاک و آب و تغییرات اقلیمی
  • انجام تحقیقات با تمرکز بر جنبه های بین رشته ای مدیریت جامع حوزه های آبخیز
  • ایجاد و تقویت شبکه اطلاعات جمعی
  • توسعه ظرفیت سازی و ارتقا مشارکت از طریق همکاری در پروژه های تحقیقاتی، علمی و فنی
  • انتشار نتیجه تحقیقات انجام شده
  • تسهیل توسعه تحقیقات و فعالیت های آموزشی بین سازمانی و چند ملیتی
  • ارائه خدمات مشاوره ای فنی مورد نیاز در داخل و خارج منطقه
  • تهیه نشریات فنی و سایر اقلام رسانه ای مرتبط به فعالیت مرکز
  • ترغیب ارتباط بین مراکز مربوط به آب و سایر سازمانهای بین المللی

تحقیق و پژوهش

بیشتر

ارتباط بین المللی

بیشتر

آموزش و ظرفیت سازی

بیشتر

خدمات فنی و مشاوره اجرایی

بیشتر

ارتباط با ما


آدرس: تهران - بزرگراه ارتش (ابتدای جاده لشگرك)- بعد از مينی سيتی - سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور
تلفن: ۲۳۵۶۳۴۱۲
فکس: ۲۳۵۶۳۴۱۲

حقوق معنوی این سایت محفوظ است: طراحی (نگین افزار پویا)

فهرست