سومین همایش بین‌المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آب


سومین همایش بین‌المللی جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آب (3rd IYFSWC) در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 24 تا 29 مهر 1400 برگزار گردید.

موضوع اصلی این همایش حفاظت خاک و آب تحت تغییرات محیطی بود.هدف انجمن جهانی حفاظت خاک و آب
(WASWAC) بهبود استفاده معقول از شیوه‌های مدیریتی بود که باعث بهبود و صیانت از کیفیت اراضی و منابع آب شود تا همچنان پاسخگوی نیازهای کشاورزی، جامعه و طبیعت باشند.

موضوع اصلی کنفرانس:

  • حفاظت خاک و آب (SWC) تحت تغییرات محیطی

موضوعات فرعی :

  • SWC هوشمند
  • SWC سازگار
  • نقش جوانان در SWC
  • تغییرات آب و هوایی و SWC
  • SWC در کشورهای در حال توسعه
  • ارزیابی عملکرد پروژه های SWC
  • اثرات و راه حل های احتمالی بیماری همه گیر COVID-19 بر روی اقدامات SWC
فهرست